Pascal DURAND Pascal DURAND
Pascal DURAND

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Роден : , Montreuil-Sous-Bois

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Pascal DURAND

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Call for the release of Iranian human rights lawyer Nasrin Sotoudeh EN

08-09-2020 E-004915/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Animal transport to Libya EN

15-07-2020 E-004201/2020 Комисията

Live animal exports by sea EN

01-07-2020 E-003874/2020 Комисията

Renewable forms of maritime energy EN

19-06-2020 E-003689/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg