Stanislav POLČÁK : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка