Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по рибно стопанство 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Заместник 

Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

Обратна връзка