Pedro SILVA PEREIRA : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Бюджет, основна отговорност (със зам.-председателя Виланд)
  • Сграден фонд, допълнителна отговорност (със зам.-председателя Виланд)
  • Европейска демокрация и Европейска гражданска инициатива
  • Одиторски комитет, член
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент, заместник-председател
  • Работна група за информационната и комуникационната политика, член
  • Замества председателя във връзка със Световната банка и МВФ (основна отговорност)
  • Замества председателя във връзка с политиката за съседство (Юг/Евромед/Близкия изток)

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка