Tiziana BEGHIN Tiziana BEGHIN
Tiziana BEGHIN

Независими членове

Италия - Movimento 5 Stelle (Италия)

Роден : , Genova

Предложения за резолюции Tiziana BEGHIN

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg