Marco ZANNI : Начална страница 

Член 

BCPR  
Председателски съвет 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по бюджети 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 

Последни дейности 

Обратна връзка