Laurenţiu
REBEGA

Въпроси, изискващи писмен отговор - 8-ми парламентарен мандат Laurenţiu REBEGA

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Costs arising from REDII proposals EN

12-06-2018 E-003160/2018 Комисията

Commission work programme 2018 EN

12-06-2018 E-003156/2018 Комисията

Consumer rights EN

08-11-2017 E-006889/2017 Комисията

Demographic changes: EN

26-06-2017 E-004238/2017 Комисията

Youth unemployment EN

06-06-2017 E-003744/2017 Комисията

Improving technical assistance EN

11-04-2017 E-002643/2017 Комисията

Citizens' initiative EN

17-11-2016 P-008640/2016 Комисията

Transparency of JRC research EN

26-10-2016 E-008005/2016 Комисията