Laurenţiu REBEGA Laurenţiu REBEGA
Laurenţiu REBEGA
Румъния

Роден : ,

8-ми парламентарен мандат Laurenţiu REBEGA

Политически групи

 • 01-07-2014 / 14-07-2015 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член
 • 15-07-2015 / 24-08-2015 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член
 • 25-08-2015 / 01-03-2018 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Заместник-председател
 • 02-03-2018 / 02-04-2018 : Независими членове
 • 03-04-2018 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 24-08-2015 : Partidul Conservator (Румъния)
 • 25-08-2015 / 17-09-2018 : Independent (Румъния)
 • 18-09-2018 / 01-07-2019 : PRO Romania (Румъния)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Заместник

 • 08-07-2014 / 14-07-2015 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-07-2014 / 14-07-2015 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
 • 23-10-2015 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : Комисия по регионално развитие
 • 25-10-2017 / 01-03-2018 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 11-04-2018 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

03-12-2014 AGRI_AD(2014)539868 PE539.868v04-00 AGRI
Laurenţiu REBEGA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

05-12-2018 AGRI_AD(2018)625354 PE625.354v02-00 AGRI
Maria Gabriela ZOANĂ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата

05-12-2018 AGRI_AD(2018)626778 PE626.778v02-00 AGRI
Marijana PETIR

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

18-05-2018 PETI_AD(2018)615473 PE615.473v02-00 PETI
Cristian Dan PREDA

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) RO

31-01-2019

Existența unui nume de domeniu specific pentru UE este foarte importantă pentru identitatea online a UE.
Domeniul .eu a fost înființat în aprilie 2002, ca nume de domeniu al Uniunii Europene și al cetățenilor săi. Scopul a fost de a accelera comerțul electronic prin îmbunătățirea interoperabilității rețelelor europene online, prin crearea unui identificator digital european unic în sistemul internetului.
Cu toate acestea, de la adoptarea sa, mediul online pentru numele de domenii s-a schimbat și, în consecință, este necesar să se țină pasul cu evoluția rapidă a pieței.
Am votat pentru acest raport, deoarece simplifică cadrul juridic existent în domeniul .eu și permite cetățenilor din spațiul economic european să înregistreze un domeniu .eu și în afara UE, indiferent de țara lor de reședință.
Propunerea stabilește principiile generale de înregistrare a unui nume de domeniu .eu, descrie criteriile de eligibilitate, condițiile de înregistrare și de revocare a numelor de domeniu, procedurile de rezervare a numelor de domeniu.

Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (A8-0378/2018 - Brian Hayes) RO

15-01-2019

Am votat per ansamblu pozitiv acest raport deoarece consider că o reformă a sistemului public în spațiul european este binevenită. Recomandările aduse sunt oportune pentru o implementare sistematică de noi măsuri care să asigure adaptarea întregului sector la noile realități europene. Povara unui sistem administrativ complex și greoi nu își are locul întru-un spațiu comun european care se vrea deschis către progres și inovare. Anumite state membre au demonstrat concret că guvernarea electronică creează premisele, atât de necesare, pentru reacții imediate și eficiente ale administrației la noile provocări generate de un mediu dinamic și schimbător, cum este cel din prezent. Consider așadar sugestiile conținute în acest raport ca fiind de bun augur pentru a încuraja dezvoltarea unor principii comune de guvernare electronică la nivelul statelor membre.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (A8-0369/2018 - Michael Gahler) RO

12-12-2018

M-am abținut la votul privind Acordul UE-Ucraina pentru că, de mai mulți ani, autoritățile de la Kiev restrâng sistematic drepturile minorităților din Ucraina. Românii din Bucovina de Nord și din Basarabia de Sud, dar și cei din Transcarpatia sunt împiedicați să-și păstreze identitatea națională și sunt supuși, practic, asimilării.
Actualul regim politic din Ucraina nu este cu nimic mai bun pentru minorități decât regimul sovietic. Mai mult, regimul de la Kiev este la același nivel al respectării drepturilor omului, a libertății presei și a principiilor democratice cu regimul de la Moscova.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно питейната вода като основно право

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Отпаднала
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Филиз ХЮСМЕНОВА Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Светослав Христов МАЛИНОВ Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 78 - 13-12-2016

Писмена декларация относно натуропатията

11-04-2016 P8_DCL(2016)0036 Отпаднала
Piernicola PEDICINI Fabio Massimo CASTALDO Rosa D'AMATO Eleonora EVI Dario TAMBURRANO Rolandas PAKSAS Неджми АЛИ Zigmantas BALČYTIS Hugues BAYET Mara BIZZOTTO Nicola CAPUTO Laurenţiu REBEGA Tibor SZANYI Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Patricija ŠULIN Eleftherios SYNADINOS Takis HADJIGEORGIOU
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 52 - 12-07-2016

Писмена декларация относно превенцията на затлъстяването при децата

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Отпаднала
Aldo PATRICIELLO Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA Tibor SZANYI Rolandas PAKSAS Alessandra MUSSOLINI Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Marek PLURA Ivo VAJGL Филиз ХЮСМЕНОВА Milan ZVER Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Krzysztof HETMAN Giovanni LA VIA Hugues BAYET Mara BIZZOTTO Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Светослав Христов МАЛИНОВ Igor ŠOLTES Lefteris CHRISTOFOROU Ivan JAKOVČIĆ
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 129 - 06-01-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.