Siegfried MUREŞAN : Начална страница 

Председател 

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по бюджети 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка