David McALLISTER : Начална страница 

Председател 

Комисия по външни работи 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Обратна връзка