Jens GIESEKE : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Индия 

Последни дейности 

Обратна връзка