Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Ravensburg

9-ти парламентарен мандат Norbert LINS

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател

  • 10-07-2019 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

членове

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 02-07-2019 ... : Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 10-07-2019 ... : Съвет на председателите на комисии

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg