Norbert LINS : Начална страница 

Председател 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка