Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Ravensburg

Участие в пленарните заседания Norbert LINS

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Ред на работа DE

10-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-10(1-051-0000)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg