Fabio Massimo CASTALDO : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Права на човека и демокрация, с изключение на мрежата „Сахаров“ (със зам.-председателя Хаутала)
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент, член
  • Работна група относно стратегията за иновации в областта на ИКТ, член
  • Замества председателя във връзка с многостранните органи (с изключение на сигурността), включително ООН и СТО
  • Замества председателя във връзка с европейските бизнес сдружения
  • Замества председателя във връзка с Латинска Америка (със зам.-председателя Харанзова)

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
Комисия по външни работи 
Комисия по конституционни въпроси 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка