Simona BONAFÈ : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Последни дейности 

Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (B9-0098/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка