Dietmar KÖSTER : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Израел 

Последни дейности 

Обратна връзка