Martin SONNEBORN : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация за връзки с Корейския полуостров 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Комисия по конституционни въпроси 

Последни дейности 

Martin SONNEBORN  
Martin SONNEBORN 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка