Joachim SCHUSTER : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Южна Африка 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Обратна връзка