Sergei STANISHEV : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Обратна връзка