Ignazio CORRAO : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка