Caterina CHINNICI : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по бюджетен контрол 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 

Последни дейности 

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка