Brando BENIFEI : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка