Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

група „Renew Europe“

Член

Дания - Det Radikale Venstre (Дания)

Роден : , Kobenhavn

Биография Morten PETERSEN

Оригинална версия : EN


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 06/10/2016

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

 • 2005 : Бизнес училище Уортън („Wharton Business School“), Програма „Links“
 • 1997 : Европейски институт по бизнес администрация (INSEAD), Програма за млади лидери
 • 1986-1992 : Магистърска степен по икономика (датска степен „candidatus rerum politicarum“), Университет на Копенхаген

Професионална кариера

 • 2014-... : Член на Европейския парламент, на групата ALDE, избран като член на датската социално-либерална партия, заместник-председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), заместник-член на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)
 • 2012-2014 : Директор на Асоциацията на датските медии – сливане на седем медийни организации
 • 2011-2013 : Член на съвета на „IAB Europe“
 • 2011 : Член на комисията по въпросите на подпомагането на медиите (т.нар. „Dyremose Commission“)
 • 2009-2012 : Главен изпълнителен служител на Асоциацията на датските интерактивни медии, FDIM
 • 1997-1998 : Консултант в информационния отдел на Конфедерацията на датската промишленост (DI), занимаващ се с референдума за ЕС относно Договора от Амстердам
 • 1993-1997 : Икономически консултант в инвестиционния отдел на DI, пътувания в Азия, Африка, Южна Америка и Северна Америка от името на датски дружества, които се подготвят да започнат производство в чужбина
 • 1993 : Консултант в информационния отдел на DI, занимаващ се с референдума за ЕС относно Споразумението от Единбург
 • 1992-1993 : Стажант в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия. Макроикономически прогнози и национални анализи
 • 1990-1992 : Секретар на Мариане Йелвед, лидер на социално-либералната политическа група в датския парламент

Професионална кариера

Заемани длъжности в национален парламент

 • 1998-2009 : Избран за член на датския парламент на 11 март 1998 г., говорител на партията по въпросите на финансите, бизнеса, отбраната/сигурността и ИТ, заместник-политически ръководител на групата и секретар на групата, член на парламентарната комисия по отбрана през 2008 г.

Други дейности

 • Сподвижник на организацията „German Marshall Fund“, 2000 г.
 • Автор на три книги: „Midt i maskinrummet“, 1999 г., „Enter - et personligt bud på Danmarks IT-fremtid“, 2001 г. и „Det er ikke sort/hvidt“, 2014 г.
 • Принос към книгата „Brud – radikale værdier i en forandret tid“, 1994 г. и редактор на книгата „På sporet af den nye grundlov“, 1992 г.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg