Morten PETERSEN : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Det Radikale Venstre (Дания)

Заместник-председател 

  • 10-07-2019 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Обратна връзка