Morten PETERSEN : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Член 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка