Karol KARSKI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
QUE  
Квестори 

Отговорности като квестор: 

 • Председател на Художествената комисия (закупуване и даряване на произведения на изкуството и колекция на Парламента от произведения на изкуството)
 • Услуги, предлагани на членовете на ЕП (Медицинска служба, ясли за децата на членовете на ЕП, европейски училища)
 • Обзавеждане на кабинетите и друго офис оборудване за членовете на ЕП
 • Използване от членовете на ЕП на аудио-визуалната техническа база на Парламента
 • Използване на аудио-визуалната техническа база на Парламента и разрешаване на заснеманеУслуги, предлагани на членовете на ЕП (Медицинска служба, ясли за децата на членовете на ЕП, европейски училища)
 • Офис оборудване за членовете на ЕП
 • Използване от страна на членовете на ЕП на аудио-визуалната техническа база на Парламента
 • Спазване на Правилника относно записите от представители на медиите и от лица, които не са представители на медиите, в помещенията на Европейския парламент
 • Централен регистър и присъствени списъци на заседанията в пленарната зала и помещенията за комисиите на видео и филмови материали в сградите на Парламента от представители на медиите и други лица
 • Отдел за кореспонденция и печатница
 • Централен регистър и присъствени списъци на заседанията в пленарната зала и помещенията за комисиите и групите
 • и групите
 • Технически аспекти на регистъра на лобистите, допускане на дългосрочните посетители до зоните с ограничен достъп
 • Отдел за кореспонденция и печатница
 • Член на контактната група на Бюрото за Дома на европейската история (с г-н Манка)
Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 

Заместник 

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка