Jannis SAKELLARIOU : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

 • 22-07-1999 / 17-01-2001 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 18-01-2001 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128