Monika VANA : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка