Ernest URTASUN : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Иран 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка