Luke Ming FLANAGAN : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по сигурност и отбрана 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка