Fredrick FEDERLEY : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV  
 
Писмени обяснения на вот 
Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 
Писмени обяснения на вот 
Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SV  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка