Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Швеция - Vänsterpartiet (Швеция)

Роден : , Göteborg

Предложения за резолюции Malin BJÖRK

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg