Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Швеция - Vänsterpartiet (Швеция)

Роден : , Göteborg

Въпроси, изискващи устен отговор Malin BJÖRK

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg