Franc BOGOVIČ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Член 

Комисия по регионално развитие 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) SL  
 
Писмени обяснения на вот 
Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка