Daniel BUDA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Член 

Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по правни въпроси 

Последни дейности 

Проверка на пълномощията (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка