Anja HAZEKAMP : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Япония 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Последни дейности 

Обратна връзка