Annie SCHREIJER-PIERIK : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за одобренията на активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб (B9-0230/2019) NL  
 
Писмени обяснения на вот 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка