Maite PAGAZAURTUNDÚA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Член 

Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка