Javi LÓPEZ : Начална страница 

Председател 

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Последни дейности 

Обратна връзка