Javi LÓPEZ Javi LÓPEZ
Javi LÓPEZ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Испания - Partit dels Socialistes de Catalunya (Испания)

Роден : , Madrid

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Javi LÓPEZ

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles