Jonás FERNÁNDEZ : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка