Kostas PAPADAKIS : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Обратна връзка