Bronis ROPĖ : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки с Беларус 

Последни дейности 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies EN  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка