Marco ZULLO : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Заместник 

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка