Elmar
BROK

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Elmar BROK

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опасностите, свързани с национализма, анисемитизма и други форми на етническа нетърпимост от страна на движения, които се противопоставят на европейския проект

07-10-2013 P7_DCL(2013)0015 Отпаднала
Boris ZALA Elmar BROK Rebecca HARMS Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA Eduard KUKAN Olga SEHNALOVÁ Marek SIWIEC Hannu TAKKULA Indrek TARAND Sir Graham WATSON Cecilia WIKSTRÖM
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 150 - 08-01-2014

Писмена декларация относно образованието и религиозната дискриминация в Пакистан

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Отпаднала
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 56 - 05-07-2012