Elmar BROK : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 21-01-1992 / 11-02-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 12-02-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 21-01-1992 : Комисия по правата на жените
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 21-01-1992 / 07-10-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 05-02-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правата на жените
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 07-10-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република