Elmar BROK Elmar BROK
Elmar BROK
Германия

Роден : , Verl (Kr. Gütersloh)

5-и парламентарен мандат Elmar BROK

Политически групи

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на комисии
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Съвет на председателите на комисии
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

EU-Cuba relations EN

03-06-2003 O-0047/2003 Комисията

EU-Cuba relations EN

03-06-2003 O-0046/2003 Съвета