Elmar BROK Elmar BROK
Elmar BROK
Германия

Роден : , Verl (Kr. Gütersloh)

6-ти парламентарен мандат Elmar BROK

Политически групи

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи

членове

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по външни работи
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Съвет на председателите на комисии
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 22-09-2004 / 30-01-2007 : Съвет на председателите на делегации
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Draft opinion on the period of reflection: the structure, subjects and context for an assessment of the debate on the European Union EN

25-11-2005 AFET_AD(2005)362640 PE 362.640v03-00 AFET
Elmar BROK

OPINION Treaty establishing a Constitution for Europe EN

24-11-2004 AFET_AD(2004)350097 PE 350.097v01-00 AFET
Elmar BROK

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от увеличаване на подкрепата от страна на ЕС за газопровода "Набуко"

17-11-2008 P6_DCL(2008)0096 Отпаднала
Dariusz ROSATI Elmar BROK
Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 12-03-2009
Брой подписали : 139 - 12-03-2009

Писмена декларация за съюз по външна политика, сигурност и отбрана

31-01-2007 P6_DCL(2007)0010 Отпаднала
Elmar BROK Nicole FONTAINE Bronisław GEREMEK Jo LEINEN Íñigo MÉNDEZ DE VIGO
Дата на внасяне : 31-01-2007
Срок : 30-04-2007
Брой подписали : 279 - 30-04-2007

Писмена декларация on the incarceration in Libya of Bulgarian nurses and a Palestinian doctor EN

15-12-2004 P6_DCL(2004)0061 Отпаднала
Geoffrey VAN ORDEN Elmar BROK Alexandra DOBOLYI Alexander Graf LAMBSDORFF
Дата на внасяне : 15-12-2004
Срок : 15-03-2005
Брой подписали : 134 - 15-03-2005

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.