Jordi CAÑAS : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Меркосур 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Последни дейности 

Alleged violation of Decision (CFSP) 2017/2074 as a result of the unauthorised presence of Delcy Rodríguez on Member State territory EN  
- E-000865/2020 - Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност  
Въпроси, изискващи писмен отговор 

Обратна връзка